​Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ιδρύματος.

Οι πίνακες παρελήφθησαν από το ΑΣΕΠ κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού, και ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το εν λόγω Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, θα αναρτηθούν -όπως προβλέπεται- στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν θα γίνουν απολύσεις.