​Για 25 μέρες κλείνει η πανέμορφη παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά… λόγω κατολισθήσεων που προκάλεσε ο σεισμός μετά από απόφαση του υπουργείου Υποδομών!

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση των κατοίκων ��ης Κεφαλονιάς και των τουριστικών φορέων του νησιού.

Ο δρόμος για την παραλία του Μύρτου πρόκειται να κλείσει την Πέμπτη και αναμένεται να ανοίξει ξανά μετά από 25 ημέρες.

Σύμφωνα με το έγγραφό του υπουργείου με τίτλο: «Κατεπείγουσα έναρξη των εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών το οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α” φάση)», το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου Δ1/ο/2117/13.6.2014] το υπουργείο ζητά το κλείσιμο του δρόμου για 25 ημέρες, λόγω των εργασιών που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Χάρακα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ, «μετά την υπογραφή της από 6.6.2014 σύμβασης για την εκτέλεση του έργου του θέματος των συσκέψεων που έγιναν στα γραφεία της Δ/νουσας Υπηρεσίας στις 11 και 12 Ιουνίου 2014 της επί τόπου αυτοψίας στην περιοχή των έργων και δεδομένης της μεγάλης επικινδυνότητας που ήδη υφίσταται στην οδό που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου, η οποία επιβεβαιώνεται και από τη συνημμένη γνωμάτευση του μελετητή του έργου και των ειδικών εμπειρογνωμόνων του ΥΠΟΜΕΔΙ, σας καλούμε:

α) να δώσετε εντολή στον ανάδοχο του έργου να αρχίσει αμέσως τις εργασίες κατασκευής της απαιτούμενης οδού πρόσβασης της αποκόλλησης των επικρεμάμενων βράχων και την κατασκευή των δύο ισχυρών φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων στην περιοχή ανάντη της παραλίας του Μύρτου.

β) να μεριμνήσετε για τη διακοπή της πρόσβασης στην παραλία του Μύρτου σε συνεργασία με τον Ανάδοχο και τις αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι ο ήδη υφιστάμενος σοβαρός κίνδυνος βραχοπτώσεων θα ενταθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών».

Ωστόσο, σε δημοσίευμά της η τοπική εφημερίδα «Ανεξάρτητος» τονίζει πως ο δήμος ζητά την παράταση του έργου για τον Σεπτέμβριο, καθώς το κλείσιμο της διάσημης παραλίας του Μύρτου «θα επιφέρει τεράστια ζημιά στον τουρισμό του νησιού μας, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, που έχει ήδη πληγεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς αλλά και την οικονομική κρίση».