​Οι ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, κατά τον επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του Ε΄ τελωνείου του Πειραιά και έπειτα από μικροβιολογικό έλεγχο σε συγκεκριμένη ποσότητα σουσαμιού, διαπίστωσαν την παρουσία σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα, απαγορεύτηκε η εισαγωγή στην Ελλάδα φορτίου σουσαμιού από την Ινδία συνολικού βάρους 18,5 τόνων.

Το προϊόν κρίθηκε μη ασφαλές και θα επιστραφεί εντός 60 ημερών στην Ινδία.