​Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ομαδικές απολύσεις στην Χαλυβουργία Ελλάδας, ιδιοκτησίας Μάνεση.

Με τέσσερις ψήφους υπέρ και τρεις κατά, το Συμβούλιο έκρινε πως η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να προχωρήσει στις απολύσεις 45 από τους 74 εργαζομένους που εργάζονται αυτή τη στιγμή.

Μετά την έγκριση των απολύσεων που είχε ζητήσει με αναλυτική έκθεσή της η επιχείρηση, στην εταιρεία οι εν ενεργεία εργαζόμενοι μειώνονται σε 29 άτομα. Οι απολυόμενοι θα λάβουν πλήρη αποζημίωση, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει και ρήτρα επαναπρόσληψης εφόσον επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο του Ασπροπύργου και χρειαστεί τις ίδιες ειδικότητες. Επίσης η εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή ενός επιπλέον ποσού 1.000 ευρώ για τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν χαμηλά ποσά αποζημιώσεων λόγω μικρότερης προϋπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι το βασικότερο πρόβλημα ήταν το ενεργειακό κόστος, το οποίο ήταν τόσο υψηλό, ώστε να αναγκαστεί να λειτουργεί το εργοστάσιο του Βόλου μόνο με τη νυκτερινή βάρδια, κάτι που συνεπάγετο αυξημένο κόστος αμοιβών αλλά μικρότερη δαπάνη στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Επικαλέστηκαν επίσης προβλήματα ανταγωνισμού και κυρίως το γεγονός, ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προτιμούν την εισαγωγή μεταλλευμάτων από την Ιταλία, σε χαμηλότερες τιμές.

Οι ομαδικές απολύσεις, σχετίζονται με την ικανότητα μιας επιχείρησης «να υπάρχει ή να μην υπάρχει», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφία Βούλτεψη, σχολιάζοντας την απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, να εγκρίνει για πρώτη φορά ομαδικές απολύσεις στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου.