​Σήμερα αναμένεται η απόφαση των αρεοπαγιτών επί της αίτησης του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ζητεί να ανασταλεί προσωρινά η δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομες τις απολύσεις των απολυμένων καθαριστριών και διέτασσε την επαναπρόσληψή τους.

Το υπουργείο Οικονομικών, υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε από αναρμόδιο δικαστήριο και πως οι απολύσεις των καθαριστριών, έγιναν για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.