​Οι φοιτητές 19 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας απέδειξαν ότι διαθέτουν γνώσεις, φαντασία και επιχειρηματικό μυαλό στον τελικό για την ανάδειξη των νέων επιχειρηματικών ταλέντων της χώρας.

Φοιτητές χωρισμένοι σε 75 ομάδες διαγωνίστηκαν ώστε να δημιουργήσουν τις πιο επιτυχημένες εικονικές εταιρίες από πλευράς κερδοφορίας και αποτελεσματικής διοίκησης.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 2.300 φοιτητές, ενώ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είχαν την ευκαιρία να διοικήσουν την δική τους εικονική επιχείρηση με χρήση Επιχειρηματικού Προσομοιωτή.

Νικητής του διαγωνισμού ήταν το Πανεπιστήμιο Πειραιά.