​Εκατοντάδες είναι οι προσφυγές στον Συνήγορο του Καταναλωτή αλλά και στα δικαστήρια κατά εισπρακτικών εταιριών, οι οποίες πιέζουν τους δανειολήπτες από το τηλέφωνο ασκώντας διαρκή ψυχολογική πίεση.

Η απόφαση του εφετείου αφορά καταναλωτή που είχε πάρει δάνειο 25 χιλιάδων ευρώ, με εξόφληση σε 48 μήνες. Όταν καθυστέρησε την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων συνολικού ύψους 1.865 ευρώ, η τράπεζα ανέθεσε την είσπραξη σε εταιρία, η οπ��ία άρχισε τα τηλεφωνήματα και τις ενοχλήσεις όχι μόνο του ίδιου αλλά και συγγενικών του προσώπων.

«Οι εισπρακτικές εταιρίες ασκούν διαρκή πίεση ψυχολογική στον ιδιώτη, τον καταναλωτή και πολλές φορές ξεπερνάνε τα επιτρεπτά όρια από το νόμο, ο οποίος τους επιτρέπει απλά να ενημερώνουν για την οφειλή και όχι να πιέζουν για τον τρόπο καταβολής και να θεωρούν δεδομένο πότε θα πληρώσεις», λέει ο δικηγόρος Φ. Δημητρίου.

Η πίεση από τις εταιρίες δεν ασκείται μόνο στους ίδιους τους δανειολήπτες αλλά και στους οικείους τους, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κοινοποιούν την οφειλή και στον κοινωνικό ή επαγγελματικό του χώρο ως μοχλό πίεσης. Οι τράπεζες δίνουν στις εταιρίες τα στοιχεία, τα τηλέφωνα και οικονομικά στοιχεία των οφειλετών. Ωστόσο αυτή η πρακτική κλονίζει τον δεσμό εμπιστοσύνης πλάτη τράπεζας, αφού μέθοδοι που εφαρμόζουν οι εταιρίες παραβιάζουν τις αρχές της ευπρέπειας και του σεβασμού της προσωπικότητας.

«Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οποιοδήποτε καταναλωτής, μόνο εάν έχει συναινέσει μπορεί να μεταβιβάζονται σε τρίτους τα προσωπικά του δεδομένα και πρέπει να έχει ενημερωθεί και να έχει υπογράψει εγγράφως», λέει ο κ. Δημητρίου.

Το δικαστήριο διέταξε να αποζημιωθεί ο δανειολήπτης με 6.000 ευρώ για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας του.