​Στα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας, της Ηλεκτρολογίας και της Ανάπτυξης Εφαρμογών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι της Θεωρητικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στα Λατινικά:

Λατινικά.pdfΛατινικά.pdf

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στη Χημεία:

Χημεία.pdfΧημεία.pdf

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στην Ηλεκτρολογία:

Ηλεκτρολογία.pdfΗλεκτρολογία.pdf

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στην Ανάπτυξη Εφαρμογών:

Ανάπτυξη Εφαρμογών.pdfΑνάπτυξη Εφαρμογών.pdf