​Να «παγώσουν» την απευθείας πώληση του 66% των υποδομών και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ προσπαθούν συνδικαλιστές, με προσφυγή που κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με την οποία ζητούν να κριθεί ο διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί αντισυνταγματικός, παράνομος και αντίθετος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τα σωματεία που προσέφυγαν στο ΣτΕ είναι ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ομίλου ΔΕΗ – Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΗ – Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Σύλλογος εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και το Σωματείο Ορυχείων- Σταθμών (ΣΟΣ).

Ο βασικός ισχυρισμός τους έγκειται στο γεγονός, όπως λένε, πως δεν έχει γίνει αναλογιστική μελέτη με την οποία να αποτυπώνεται το μέγεθος της ασφαλιστικής περιουσίας των ασφαλισμένων στην ΔΕΗ (εργαζομένων και συνταξιούχων) που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΕΗ) και των θυγατρικών της.

Θεωρούν δηλαδή ότι στην πώληση ουσιαστικά συμπεριλαμβάνονται και τα περιουσιακά δικαιώματα των εργαζομένων και συνταξιούχων που είναι ενταγμένα στον ασφαλιστικό τους φορέα. Κι αυτό γιατι από Ιούλιο του 1999 στη ΔΕΗ ισχύει ένα ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς η περιουσία του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων και συνταξιούχων ενσωματώθηκε στην περιουσία της, ενώ το κράτος αναγνώρισε πλήρως τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους.