Τις απόψεις τους γύρω από το σοβαρό ζήτημα της ενδοσχολικής βίας κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στο μάθημα της έκθεσης στο οποίο εξετάστηκαν την Πέμπτη.

Οι μαθητές έπρεπε να γράψουν ένα άρθρο για ιστοσελίδα, στο οποίο θα ανέφεραν τις μορφές ενδοσχολικής βίας και θα πρότειναν τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.