​Στην κατεδάφιση αυθαίρετου σπιτιού που έχει ανεγερθεί μέσα στο δάσος της Καισαριανής πρέπει να προχωρήσει η περιφέρεια Αττικής μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή αίτηση της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών -η οποία είχε ξεκινήσει αγώνα για την κατεδάφιση του αυθαιρέτου από το 2008 -και καταδίκασε το δημόσιο σε δικαστική δαπάνη 920 ευρώ...

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσματική. Επίσης, οι δικαστές επεσήμαναν στην απόφαση τους ότι οι συνταγματικές και νομοθετικές επιταγές καθιστούν υποχρεωτική για την διοίκηση (υπουργούς, νομάρχες, κ.λπ.) την λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Δεν παραλείπουν μάλιστα, οι δικαστές να αναφερθούν και στο γεγονός ότι ο η Ένωση δεν βρήκε θετική ανταπόκριση όταν προσέφυγε στον περιφερειάρχη Αττ��κής λέγοντας ότι «η παράλειψη του περιφερειάρχη να λάβει μέτρα για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και να εκδώσει την προβλεπόμενη από την νομοθεσία απόφαση με την οποία να διατάσσει την κατεδάφιση του επίμαχου αυθαίρετου συνιστά ''παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας''».