​Άμεσα σε αυτοδίκαιη αργία θα τίθενται οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα και με τη βούλα του ΣτΕ.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη νέα διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει ότι οι Δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα θα τίθενται αστραπιαία σε αργία , θεραπεύοντας ουσιαστικά τη χρόνια παθογένεια του πειθαρχικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων . Είναι άλλωστε γνωστά τοις πάση φαινόμενα με υπαλληλους που κατηγορούνταν για βαρύτατα αδικήματα που συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά επί σειρά ετών την ώρα που τα πειθαρχικά συμβούλια άφηναν τις υποθέσεις στα συρτάρια ακόμα και για δεκαετίες.

Έτσι εγκρίθηκε και δικαστικά η αναμόρφωση του σχετικού άρθρου με τον ν. 4093/2012 με τον οποίο αυστηροποιήθηκε ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε «να επιτυγχάνεται η άμεση και έγκαιρη απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα». Πλέον ο υπάλληλος θα τίθεται αμέσως σε αργία μόλις ασκηθεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ή παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου (απόφαση 1900/2014) με πιλοτική δίκη η οποία απέρριψε αίτηση εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχε τεθεί σε αργία λογω πολυθεσίας.

«Δεν αποτελεί πράξη απόλυσης»

Το δικαστήριο έκρινε πως το μέτρο της επιβάλλεται «για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν αποτελεί πράξη απολύσεως από την υπηρεσία».

Απλά, «συνιστά προσωρινό διοικητικό μέτρο, το οποίο συνεπάγεται την για λόγους δημοσίου συμφέροντος διακοπή της ενεργού ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας της πειθαρχικής ή ποινικής υποθέσεως».

Σημειώνουν δε πως οι υπάλληλοι αυτοί λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους και η όλη πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί (σύμφωνα με το νόμο) το πολύ μέσα σε τέσσερεις μήνες.