​Για παράβαση καθήκοντος κατηγορείται ο νυν δήμαρχος του Ελληνικού Χρήστος Κορτζίδης για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη μετά το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που «μοίρασε» ευθύνες στον δήμο του Ελληνικού αλλά και στον ίδιο τον δήμαρχο για τη λειτουργία του λούνα παρκ.

Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι ποτέ δεν κατατέθηκε μελέτη για το εάν είναι κατάλληλος ο χώρος για την λειτουργία του λούνα παρκ, κάτι που έπρεπε να γίνει προτού φτάσει το θέμα της ενοικίασης του χώρου στο δημοτικό συμβούλιο, όπως δηλαδή προβλέπει ο νόμος.

Επιπρόσθετα, ευθύνη επιρρίπτεται στον δήμο και για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε ποτέ η αρμόδια Επιτροπή η οποία θα έκανε τον έλεγχο για την καταλληλόλητα των εγκαταστάσεων του λούνα παρκ, η οποία και θα ενέκρινε την άδεια λειτουργίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που καταλόγιζε ευθύνες στο Δήμο Ελληνικό αλλά και τον ίδιο το δήμαρχο για τη λειτουργία του λούνα παρ��:

• Η παραχώρηση - εκμίσθωση από τον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του λούνα παρκ, επί του δημοτικού πάρκου Αφροδίτης (Διομήδη Κομνηνού) το 2013, καθώς και έναντι της υπεραγοράς στο τέρμα της Λ. Κύπρου παλαιότερα (2011), με απευθείας συμφωνία, έγινε μη νόμιμα. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στηρίχθηκαν σε διατάξεις που δεν εφαρμόζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ, αλλά μόνο σε περιπτώσεις παραχώρησης δημοτικών χώρων για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς.

Δεν εκδόθηκε άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης λούνα παρκ στην «HAPPY FUN ΕΠΕ» από το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και συνεπώς η μισθώτρια εταιρεία, μη νομίμως εγκ��τέστησε και λειτούργησε στον παραχωρηθέντα κατά τα ανωτέρω δημοτικό χώρο τη δραστηριότητα λούνα παρκ, καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.

• Ο χώρος που χρησιμοποιούσε η εταιρεία, ήταν 2.450 τετραγωνικά μέτρα, έναντι των 700 τετραγωνικά μέτρα που είχαν μισθωθεί.

• Δεν υποβλήθηκε από τη μισθώτρια εταιρεία αίτηση για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα παρκ, παρά τη μίσθωση του χώρου για τον σκοπό αυτό και την εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

• Οι υπηρεσίες και τα όργανα του δήμου, παρά το γεγονός ότι εισέπρατταν τακτικά το μίσθωμα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια για την αποκα��άσταση της νομιμότητας και συγκεκριμένα στην πρόσκληση του ενδιαφερόμενου (μισθωτή) για την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών αδειοδότησης της εγκατάστασης, άλλως στην αποβολή του από τον παραχωρηθέντα χώρο και τη μονομερή άρση της σχετικής παραχώρησης.

• Λόγω του ότι δεν εκδόθηκε ποτέ άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης λούνα παρκ δεν ελέγχθηκαν αν ο παραχωρηθείς χώρος πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις από νόμιμες κατοικίες, ούτε εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει γειτνίαση της εγκατάστασης με δασικού χαρακτήρα έκταση, καθώς και η επίδραση της επίμαχης εγκατάστασης στις εν γένει λειτουργίες της πόλης.

• Παρά τη δραστηριοποίηση τ��ς επιχείρησης άνευ αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, γεγονός που ήταν στις υπηρεσίες του δήμου γνωστό, ο δήμος δεν προέβη σε καμία ενέργεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μη νόμιμα, κατά παράβαση του νόμου που ορίζει ότι ο Δήμαρχος όφειλε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της άνευ αδείας λειτουργίας, να παράσχει στο αρμόδιο όργανο (Α.Τ Ελληνικού) την εντολή για τη σφράγιση της εγκατάστασης.