Νέες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν στη μείωση της γραφειοκρατίας θα προσφέρουν από την προσεχή Τρίτη, 27 Μαΐου, τα ΚΕΠ στους πολίτες. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δ��καιούχων θα διαρκέσει έως και τις 20 Ιουνίου 2014.

Σημαντικότερη από τις υπηρεσίες είναι η αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, ενώ θα εξυπηρετείται και πλήθος ασφαλισμένων με την παροχή βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠ- ΟΤΕ.

Επίσης, στα ΚΕΠ, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομή των αντίστοιχων δελτίων, μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης, για τις ακόλουθες παροχές:

α. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
β. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού.
γ. Πρόγραμμα εκδρομών.
δ. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.
ε. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων εισιτηρίων θεάτρων.

Σημειώνεται, ότι στα ΚΕΠ οι πολίτες μπορούν, ήδη, να λαμβάνουν, απλά και άμεσα πιστοποιητικά δημοτολογίου: Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση γέννησης, βεβαίωση ιθαγένειας και βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, ειδικά, για τον ΟΓΑ. Επίσ��ς, φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ και βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ.