​Μια ακριβώς εβδομάδα απομένει από την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων και όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι αλλά κυρίως οι μαθητές διακατέχονται από άγχος και αγωνία.

Για όλους πρέπει τα πάντα να γίνουν με απόλυτη ακρίβεια χωρίς λάθη και παραλείψεις.

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι όσοι εμπλέκονται με τις εξετάσεις δέχονται αυστηρές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν, τις οποίες οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά, διότι ο σκοπός είναι ένας: να μην αδικηθούν οι υποψήφιοι.

Πως βαθμολογούνται τα γραπτά

Μετά την εξέταση κάθε μαθήματος ακολουθεί πειραματική βαθμολόγηση, η οποία γίνεται το πρωί ή το απόγευμα της άλλης μέρας από αυτή που εξετάστηκε το μάθημα. Εκτός αν από την πειραματική βαθμολόγηση προκύπτουν ανάγκες διευκρινήσεων από την Κεντρική Επιτροπή των εξετάσεων.

Η κανονική βαθμολόγηση ξεκινά μετά τις 12 το μεσημέρι της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που πραγματοποιήθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να δίνεται ο αναγκαίος χρόνος για την παραλαβή από όλα τα βαθμολογικά Κέντρα των διευκρινήσεων που ενδεχομένως θα παρασχεθούν από την Κεντρική επιτροπή.

Χρήσιμες συμβουλές-τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου θα πρέπει να έχουν μαζί του��:

Το δελτίο του εξεταζόμενου

Την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο

Δυο στυλό διαρκείας (χρώματος μπλε ή μαύρου), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα.υο στυλό διαρκείας (χρώματος μπλε ή μαύρου), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να έχει μαζί του ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό

Κινητά τηλέφωνα

Στα εξεταστικά κέντρα θα υπάρχουν ειδικά μηχανήματα «κόφτες» για τα κινητά.

Για να μην βρεθείτε όμως μπλεγμένοι, αφού η χρήση τους απαγορεύεται, το καλύτερο θα ήταν να το αφήσετε σπίτι. Αν σας πιάσουν με κινητό θα βρεθείτε αντιμέτωποι με σοβαρό πρόβλημα. Στην χειρότερη θα σας μηδενίσουν το γραπτό.

Τα ίδια ισχύουν κα�� για τα σκονάκια και την αντιγραφή.

Τέλος δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών και διορθωτικού (blanco).

Η σαφήνεια και η συνθετική ικανότητα δίνουν μονάδες

Οι αρχές που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι σε γενικές γραμμές είναι:

Ερωτήσεις ανάπτυξης

Οι ερωτήσεις ανάπτυξης που πλην της Γλώσσας αφορούν σχεδόν όλα τα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης (αρχαία, ιστορία, λατινικά, λογοτεχνία) απαιτούν απαντήσεις με τεχνική που θα πείθει για την συγκρότηση και το επίπεδο μελέτης και κατανόησης του διαγωνιζομένου.

Συγκεκριμένα αξιολογούνται:

  • Η ορθότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων
  • Η συνθετική και η δημιουργική ικανότητα των μαθητών
  • Η συνολική συγκρότηση του γραπτού
  • Πρέπει οι απαντήσεις να είναι σύμφωνες με το νόημα του βιβλίου, να μην υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις, κενά ή λογικά σφάλματα ή άλλες ασυναρτησίες.
  • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην συνθετική και κριτική ικανότητα του μαθητή, στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσει και στην πρωτοτυπία της απάντησής του.

Πρώτο μάθημα: η Έκθεση

Για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας δίνεται στους μαθητές φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου μίας έως δυο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα.

Τι πρέπει να προσέξετε-Ένα καλό κείμενο θα πρέπει να έχει:

  • Διάρθρωση σκέψεων-αρχιτεκτονική κειμένου (λογική αλληλουχία, συνοχή, πειστική κατάταξη των επιχειρημάτων σε κλιμακωτή μορφή, αποτελεσματική διάκριση των παραγράφων, προοδευτική αποκάλυψη της προσωπικής θέσης, πρωτοτυπία χωρίς «καλούπια».
  • Χρήση της γλώσσας (σαφήνεια, ακρίβεια, λεκτικό-εκφραστικό πλούτο, τήρηση των γραμματικοσυντακτικών κανόνων, σωστή χρήση των σημείων στίξης, μορφή).