​Εφόσον τα ιατρικά μηχανήματα των νοσοκομείων δεν λειτουργούν λόγω βλάβης ή δεν διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα, τότε οι ασθενείς τόσο οι νοσηλευόμενοι όσο και οι επισκέπτες των εξωτερικών ιατρείων, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο που θα πάνε για να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις.

Αυτό αποφάνθηκε το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ ερμηνεύοντας απόφαση διοικητή νοσοκομείου της περιφέρειας η οποία ανέφερε ότι για κάθε επείγουσα εξέταση ασθενούς που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο επειδή δεν διαθέτει το αντίστοιχο μηχάνημα ή το μηχάνημα δεν λειτουργεί λόγω βλάβης, το γραφείο κίνησης ασθενών θα παραπέμπει τους ασθενείς εναλλάξ στα διαγνωστικά κέντρα της περιοχής, ελέγχοντας την ισοκατανομή των περιστατικών.​

Στο ΣτΕ προσέφυγε ένα διαγνωστικό κέντρο ζητώντας να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου που επέβαλε την υποχρεωτική ισομερή κατανομή των ιατρικών εξετάσεων μεταξύ των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων σε περίπτωση μη λειτουργίας των μηχανημάτων λόγω βλάβης, κ.λπ.