​Γερό κομπόδεμα είχε κάνει ένας διευθυντής κλινικής δημόσιου Νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα, όμως είχε… «ξεχάσει» να τα δηλώσει στην εφορία. Έτσι μετά από έλεγχο της οικονομικής αστυνομίας και άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμό απο��αλύφθηκε ότι δεν είχε δηλώσει 700.000 ευρώ.

Από τον έλεγχο προέκυψε μια αναντιστοιχία στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα ποσά των τραπεζικών λογαριασμών του διευθυντή του ΕΣΥ από το 2003 έως το 2012.

Για την υπόθεση συντάχθηκε «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων», η οποία και στάλθηκε στην αρμόδια εφορία για να προσδιορίσει το ακριβές ποσό της φοροδιαφυγής, αλλά και τις ποινικές κυρώσεις.