​Αν είστε άνεργος ή χαμηλόμισθος και δεν έχετε λεφτά για να στείλετε τα παιδιά σας διακοπές σας έχουμε την ΛΥΣΗ!!!

Ένα νέο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει για δωρεάν κατασκήνωση παιδιών χαμηλόμισθων και ανέργων, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει την τσέπη σας και να χαρίσει στα πιτσιρίκια ένα όμορφο καλοκαίρι.

Το διάστημα που καλύπτεται- και αφορά το «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις»- είναι από 16 Ιουνίου έως και 3 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ, μέσα στο διάστημα 29.04.2014 έως 09.05.2014 (και ώρα 12:00 μεσημβρινή).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013, είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 6 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013 μέχρι 16.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι επιλέγονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης και επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

Να σημειωθεί οτι τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 έως 14.06.2008 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση σε μία και μόνο κατασκηνωτική περίοδο και μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 35.000.