Πρώτη ανάρτηση: 02/05/2014 10:14

Απέκλεισαν την Ακαδημίας στο ύψος του υπουργείου Εμπορίου οι παραγωγοί και έμποροι λαϊκών αγορών, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Στη συνέχεια μέσω της Σταδίου θα πραγματοποιήσουν πορεία ως τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές, που προβλέπει τους νέους όρους για την άδεια στις λαϊκές αγορές.