​Νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ��ης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κινητικότητας συνέταξε ο ΑΣΕΠ.

Είναι οι πίνακες που είχε ανακαλέσει η Αρχή πριν από λίγες μέρες, ώστε να επανεξετάσει τις προτιμήσεις εκπαιδευτικών σε σχέση με τις θέσεις που παραμένουν κενές.

Όπως ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ κατήρτισε:

α) νέους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
β) νέο προσωρινό πίνακα διάθεσης,
γ) νέο πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους, και
δ) νέο πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι επίσης παραμένουν σε διαθεσιμότητα.

Όσοι παραμένουν σε διαθεσιμότητα ή βρίσκονται στον πίνακα απορριπτέων θα μπορούν να το διαπιστώνουν με τον αριθμό της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το ΑΜΚΑ του.

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών και η κατάρτιση των πινάκων βασίζονται αποκλειστικά στους πίνακες κριτηρίων που έστειλαν στην Αρχή οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις προτιμήσεις των καθηγητών.

Μάλιστα ενστάσεις θα υποβάλλονται από 1 – 7 Μαΐου 2014.