​Η παραπάνω «καρδιά» που βλέπετε στην φωτογραφία ψηφίστηκε ως το σήμα για τα ελληνικά προϊόντα!

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε την Δευτέρα η διαδικασία της διαδικτυακής ψηφοφορίας για την επιλογή του Ελληνικού Σήματος προϊό��των και υπηρεσιών!

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ψηφοφορία μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Ανάπτυξης διήρκεσε 15 ημέρες και διεξήχθη χωρίς προβλήματα με την συμμετοχή 14.426 χρηστών.

Η ανακήρυξη του αναδόχου για το Ελληνικό Σήμα θα γίνει, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου.