Το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας έδωσε το πράσινο φως στο νόμο που θεσμοθετεί τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα εφαρμοσθεί το αργότερο μέχρι το 2017 και αποτελεί πρόγραμμα-κλειδί της τρίτης κυβέρνησης Μέρκελ.

Αναλυτικότερα, η κατώτατη αμοιβή ορίσθηκε στα 8,5 ευρώ μικτά ωριαίος, δηλαδή 1.430 ευρώ το μήνα.

Το αργότερο μέχρι το 2017 θα έχει εφαρμοσθεί για όλους τους εργαζόμενους πλην των κάτω των 18 ετών, των μαθητευομένων και των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι εξαιρούνται για το πρώτο εξάμηνο από την πρόσληψή τους.