Λένε ότι ο κόσμος όταν θέλει να εκφραστεί φαντάζεται τους πιο απίθανους τρόπους να το κάνει.

φγησδρτ.jpg


Σήμερα, οι τοίχοι της πόλης μας έχουν γίνει ένας λευκός καμβάς που φιλοξενεί τα πιο έντονα συναισθήματα του ανθρώπου:

ηγμτυξ.jpg


Αγάπη, έρωτα, αγανάκτηση, αγωνία για το αύριο, όλα αποτυπώνονται στους τοίχους της Αθήνας μετατρέποντάς της σε ένα ενιαίο κείμενο γεμάτο μηνύματα. Δείτε τις εικόνες με μερικά από αυτά…

ΓΦΔΓΣΑΔΦΓ.jpg

βνμφψγηυξ.jpg

gfhsh.jpg