​Μπορεί το ΠΕΔΥ να ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20 Μαρτίου, αλλά όπως λέει και ο λαός… κάθε αρχή και δύσκολη. Έτσι και σήμερα οι ασφαλισμένοι που πήγαν στα πολυϊατρεία δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν.

Αυτό που υποστηρίζουν οι ασφαλισμένοι είναι ότι υπάρχει σύγχυση και έλλειψη ενημέρωσης, ενώ κάποιοι πηγαίνουν καθημερινά, για να συνειδητοποιήσουν όμως ότι ακόμα ο νέος θεσμός δεν είναι έτοιμος.

Οι διευθυντές των πολυϊατρείων δηλώνουν ότι πολύ πιθανόν να μην καταφέρουν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους ούτε την Πέμπτη, αφού δεν τους έχουν σταλεί ούτε οι σφραγίδες, ούτε οι πράξεις ανάληψης καθηκόντων των γιατρών.

Αρκετοί πάντως από αυτούς θεωρούν ότι τώρα επιταχύνονται οι διαδικασίες, ώστε σήμερα και αύριο να γίνουν αρκετά από τα διαδικαστικά και να καταφέρουν να λειτουργήσουν την Παρασκευή ή τη Δευτέρα.

Πάντως κι έτσι να συμβεί τα πολυϊατρεία θα υπολειτουργήσουν γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά και σε εξοπλισμό.