​Συγκλονίζουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας σύμφωνα με την οποία έχουμε ταχύτατη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού από το 2008 έως το 2013.

Όπω�� επισημαίνει o πρόεδρος του Praksis, Τζανέτος Αντύπας, το 2013, το 34,6% του ελληνικού πληθυσμού ή 3.795.100 άτομα ζούσαν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 23,1%. Επίσης, ο δείκτης σχετικής φτώχειας, από το 11,2% του 2008, αυξήθηκε στο 19,5% το 2012 και έκτοτε ολοένα και αυξάνεται.

Οι αριθμοί της ντροπής όμως δεν τελειώνουν εδώ.. Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν είναι σε θέση να αγοράσει τα βασικά είδη διατροφής, αυξήθηκε από το 7,9% το 2007 στο 13,3% το 2012 ενώ τρία στα δέκα Ελληνόπουλα πεινάνε.

Συνεχίζοντας, να αναφέρουμε πως το 26,7% του πληθυσμού το 2013 πάγωσε καθώς δεν είχε χρήματα για θέρμανση ενώ το 51,1% των φτωχών και το 24,2% των μη φτωχών νοικοκυριών, αδυνατούν να πληρώσουν πάγιους λογαριασμούς.

Tέλος, πιο ευάλωτοι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αναδεικνύονται οι άνεργοι με ποσοστό 48% και τα παιδιά με 26,9%.