​Δυσκολότερη θα είναι φέτος η εισαγωγή υποψηφίων στο 1ο πεδίο (ανθρωπιστικών επιστημών) που χάνει 720 εισακτέους και ευκολότερη στα υπόλοιπα, στα οποία μοιράζονται οι απώλειες του 1ου –ιδιαίτερα στο 2ο (θετικών επιστημών) και στο 5ο (οικονομικών).

Ο συνολικός α��ιθμός εισακτέων πάντως δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά στα ΑΕΙ θα εισαχθούν 46.610 υποψήφιοι και στα ΤΕΙ 23.555.

Επίσης όπως προκύπτει από την μελέτη των παρακάτω πινάκων, αύξηση των εισακτέων της τάξης του 3%-5% εμφανίζεται στις πολυτεχνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και θετικές σχολές, με ανάλογη μείωση στις θεωρητικές και σταθερότητα στις περιζήτητες ιατρικές.

8288e8272111c36ca0d03c00a9f910f0.jpeg
4dc5ddc96110223fae5e482e8d263067.jpeg


0b8373e452fce6d5baa484c252dfe6ef.jpegfaaade320599dbbe47aaf858ee90d0f8.jpeg