Διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο Εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος, για τα έργα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που αυτή υπήχθη σε καθεστώς εκκαθάρισης, δηλαδή μετά το 2008.

Ωστόσο, την παρέμβαση του αντιεισαγγελέα Εφετών προκάλεσε μια ανώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι εκκαθαριστές της Ένωσης λειτούργησαν την πτωχευμένη επιχείρηση, λαμβάνοντας νέα δάνεια, ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ δικαιολόγησαν δαπάνες με εικονικά και πλαστά τιμολόγια.

Ακόμη, καταγγέλλεται ότι έγιναν εισαγωγές χυμού τομάτας από την Ιταλία και ανέλεγκτη πώληση περιουσιακών.

Στην παραγγελία που έδωσε προς το ΣΔΟΕ, ο Αργ. Δημόπουλος ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων, όπως υπεξαίρεση στην υπηρεσία, απάτη σε βάρος νομικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων (όλες σε βαθμό κακουργήματος).