Τους νέους υπαρχηγούς του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής επέλεξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος.

Πρόκειται για τους υποναύαρχους Αθανάσιο Χονδρονάσιο και Βασίλειο Σιέττο, που θα προα��θούν στο βαθμό του Αντιναυάρχου.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση της κενής θέσεως του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Χονδρονάσιο Αθανάσιο του Αποστόλου και για τη θέση του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Σιέττο Βασίλειο του Παναγιώτη.

Επίσης απενεμήθη ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον εν αποστρατεία Αντιναύαρχο - Επίτιμο αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κωνσταντίνο Κουνουγέρη και στον Αντιναύαρχο - Επίτιμο νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Δημήτριο Τσιαδή.

Κατά τη συνεδρίαση το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε ως διατηρητέους τους Υποναυάρχους (ΛΣ) τους Αθανάσιο Χονδρονάσιο, Γεώργιο Μπούρα, Βασίλειο Σιέττο, Παναγιώτη Πετρόπουλο και Γιώργο Μπουμπόπουλο.

Ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» έκρινε τους Αχιλλέα Ματσάγγο και Ιωάννη Μπατσολάκη.