​Την Δευτέρα 17 Μαρτίου θα ανοίξει εκ νέου τις πύλες του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), όπως απο��άσισε η Σύγκλητός του, η οποία παράλληλα εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στην ενέργεια του πρύτανη να κλείσει το ίδρυμα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «η Σύγκλητος, ομόφωνα εγκρίνει τις ενέργειες του πρύτανη και εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους χειρισμούς του και τις προσπάθειες που καταβάλλει για την ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος, την ασφάλεια των μελών τής πανεπιστημιακής κοινότητας, την προστασία των υποδομών τού Πανεπιστημίου, καθώς και τη διαφύλαξη του καλού του ονόματος».