Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον δρόμο Μεγαλόπολης- Ακόβου, και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 26,7 μέχρι και πεντακόσια μέτρα από αυτό το σημείο, προ του οικισμού Γουπάτων, προχώρησε η αστυνομία, λόγω καθίζησης που έχει υποστεί το οδόστρωμα σε μήκος 60,5 μέτρων, πλάτους τεσσάρων μέτρων και βάθους ενός μέτρου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώματος, η οποία εκτιμάται σε περίπου έναν μήνα από σήμερα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Άκοβο και Λεπτίνιο θα διεξάγεται μέσω της επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης-Δυρραχίου, μέσω του χωριού Γιανναίων.