​Αν δείτε πάνω στο αμάξι σας το κλασικό… ροζ χαρτάκι (κλήση) μην βιαστείτε να τα βάλετε με την τύχη σας, αφού μπορεί να μην έχετε καμία συνέπεια. Όπως ��ξηγεί ο Συνήγορος του Πολίτη οι κλήσεις που έχουν ελλιπή στοιχεία δεν «μετράνε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω στην κλήση δεν είναι ολοκληρωμένα ή σωστά, ο πολίτης μπορεί να ζητήσει να διαγραφεί το πρόστιμο, όπως και έγινε!

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη υπέδειξε στους πολίτες που είχαν «φάει» κλήση, να ζητήσουν από τις υπηρεσίες των Δήμων αντίγραφα των κλήσεων-πράξεων βεβαίωσης παράβασης οχήματος- προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενο αυτών.

Τους προέτρεψε να συγκρίνουν τα στοιχεία του οχήματος ιδιοκτησίας τους, όπως αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, με τα στοιχεία αυτού όπως αναγράφονται στις κλήσεις.

Επίσης, πληροφόρησε τους προσφεύγοντες να ελέγξουν το περιεχόμενο της κλήσης και κυρίως εάν ήταν όλα τα πεδία αυτής πλήρως συμπληρωμένα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είτε ότι οι κλήσεις, βάσει των οποίων τους είχε επιβληθεί το πρόστιμο, δεν περιείχαν σωστά τα στοιχεία του οχήματός τους (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα), είτε ότι δεν είχε προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του οχήματος σε σχέση με τη περιοχή ισχύος της σήμανσης (π.χ. μη αναγραφή του αριθμού της οδού), είτε οι κλήσεις δεν περιείχαν άλλα στοιχεία της παράβασης (π.χ. ποινή).

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθύμισε στις αρχές πώς ο ισχύοντας νόμος προβλέπει την διαγραφή τέτοιων κλήσεων, κάτι που έγινε αποδεκτό από διάφορους δήμους.