Οριστικό «λουκέτο» μπήκε στη Neoset, αφού το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας κήρυξε σε πτώχευση την εταιρεία ύστερα από αίτηση των εργαζομένων του εργοστασίου της Χαλκίδας, που εκδικάστηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2013.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Neoset το Νοέμβριο του 2012 είχε καταθέσει αίτηση γ��α την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, ακολούθησε το κλείσιμο του εργοστασίου της Χαλκίδας τον Μάρτιο του 2013 και η απόλυση του προσωπικού της, ενώ η αίτηση πτώχευσης απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2013.

Η πτωχευτική απόφαση, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, εκτιμάται ότι βάζει οριστικό τέλος στην προσπάθεια της διοίκησης της Neoset να συνεχίσει έστω και με άλλη μορφή ή μοντέλο τη λειτουργία της.

Δικηγόρος που εμπλέκεται στην υπόθεση για λογαριασμό των εργαζομένων ανέφερε: «Με την απόφαση αυτή πλέον όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Neoset, συμπεριλαμβανομένων και των σημάτων της, αποτελούν πτωχευτική περιουσία, από την εκποίηση των οποίων θα ικανοποιηθούν οι κάθε είδους δανειστές της και το δημόσιο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «στην ουσία παύει την εμπορική του δραστηριότητα, αφού τον σήμα NEOSET αποτελεί πτωχευτική περιουσία, και θα πωληθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές της».

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Neoset είχε προβεί στη σύναψη συμβάσεων franchising, οι οποίες εκτιμάται ότι μετά την πτώχευσή της λύονται.