Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει για τις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής στο Σύνταγμα, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί.

Βασικό αίτημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών είναι: «να καταργηθεί άμεσα η ποινικοποίηση της ζωής μας».

Οι λογιστές λένε «όχι» στη φορολογία από το πρώτο ευρώ και ζητούν:

-Κατάργηση τώρα των άρθρων 53-60 του Ν.4174/2013 του ΚΦΔ για τα πρόστιμα και την συνέργεια.

-Κατάργηση του εξοντωτικού προστίμου για μη αναγραφή έστω και ενός ατόμου στην μηνιαία Α.Π.Δ. ύψους 10.550 ευρώ.

-Κατάργηση της διάταξης του ν.4172/2013 (άρθρο 23 περίπτωση β’) για τον τρόπο έκπτωσης δαπάνης με βάση τον τρόπο εξόφλησης, κάλυψη των παραπάνω διατάξεων από το άρθρο 10 παρ. 6 του Κ.Φ.Α.Σ.

-Κατάργηση της μηνιαίας/τριμηνιαίας υποβολής συγκεντρωτικής κατάστα��ης εσόδων – εξόδων.

-Υποβολή δηλώσεων – εντύπων από πιστοποιημένα Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία.

-Παράταση προθεσμιών παντός είδους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. Ασθένεια) σε πιστοποιημένους Λογιστές-Φοροτεχνικούς.

-Υποβολή πιστωτικών – χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ έως την τελευταία ημέρα μήνα/τριμήνου.

-Να ψηφίζονται νόμοι που να μην χρειάζονται περαιτέρω ερμηνεία με χρόνο προσαρμογής.

-Νομική κάλυψη από το Ο.Ε.Ε. πιστοποιημένων Λογιστών – Φοροτεχνικών.