​Τελευταία διορία μέχρι σήμερα το απόγευμα έχουν για να κάνουν την αίτησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα, όσοι γιατροί επιθυμούν να ενταχθούν και να έχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ΠΕΔΥ, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Τετάρτη είχαν κάνει αίτηση μόνο 1.786 γιατροί. Συνολικά είναι 4.354, οι υπάλληλοι του ΕΟΠΠΥ, διοικητικοί και υγειονομικοί και μόλις 1.786 γιατροί από τους 5.500.

Μάλιστα ο αριθμός αυτός θεωρείται πολύ μικρότερος από ότι ανέμενε το υπουργείο Υγείας. Πάντως οι θέσεις θα καλυφθούν από τους επικουρικούς γιατρούς και μετά από ένα χρόνο θα γίνει ξανά προκήρυξη βάσει των ελλείψεων και των δομών για μόνιμο προσωπικό.

Όσοι πάντως κάνουν αίτηση θα επιστρέψουν πίσω στις θέσεις που ήταν, στα πολυϊατρεία.