Έκτακτη Σύνοδο συγκαλε�� το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου Πρυτάνεων που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Οι πρυτάνεις εκφράζουν την ανησυχία τους «για τα συνεχώς εντεινόμενα προβλήματα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, με πλέον ενδεικτικά την περαιτέρω συρρίκνωση των οικονομικών τους πόρων, την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας και την αδυναμία πρόσληψης εκτάκτου διδακτικού προσωπικού έως και την έναρξη του εαρινού εξαμήνου».

«Δεδομένου ότι συνεχώς καθίσταται δυσχερέστερη η προσπάθεια των Πανεπιστημίων για την επίτευξη των ακαδημαϊκών τους στόχων και την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων τους στο διεθνή ανταγωνισμό, στην οποία δεν συμβάλλουν προσφάτως εγειρόμενα ζητήματα επί του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδρυμάτων», το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου Πρυτάνεων «εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι ο σαφής καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των οργάνων είναι απαραίτητος για τη εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων και αναμένει την άμεση επίλυση των ζητημάτων από την Πολιτεία».

Η έκτακτη Σύνοδος συγκαλείται την Παρασκευή 7 Μαρτίου στις 13.00.