Η αντίστροφη μέτρηση για της φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινά από σήμερα, μιας και οι υποψήφιοι θα μπορούν να ��ποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται την αίτηση είτε από το Λύκειο στο οποίο φοιτούν, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr και κλικάροντας στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/ έντυπα εξετάσεων).

Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, ενώ για πρώτη χρονιά δεν θα υπάρχει ως επιλογή η εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας.