Οικονομική ενίσχυση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί στο δήμο Κεφαλονιάς από την τακτική επιχορήγηση των δήμων της χώρας, με απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Παράλληλα η ΚΕΔΕ, αξιοποιώντας τα δίκτυα, τις διεθνείς επαφές και συμμετοχές σε όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα αναπτύξει πρωτοβουλίες ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό ρεύμα προς το νησί, καθώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα εξισορρόπησης των οικονομικών δυσκολιών που προέκυψαν ως συνέπεια του Εγκέλαδου.