Φόρο και στον θάνατο αποφάσισε να βάλει η αυστραλιανή εφορία. ��π' αυτό το μήνα τα διάφορα μνημεία που τοποθετούνται σε τάφους στα νεκροταφεία θα φορολογούνται έξτρα κατά 10%.

Έως τώρα οι τάφοι εξαιρούνταν του ΦΠΑ, αλλά τώρα παύει αυτή η εξαίρεση. Αυτό σημαίνει πως ένας τάφος, κατά μέσον όρο θα κοστίζει χίλια δολάρια έξτρα κάτι που, όπως φαίνεται, μόνο ανακούφιση δεν θα φέρει στους συγγενείς των αποθανόντων.