Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων από όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής τους μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.

Την ίδια περίοδο θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους και όσοι ανήκουν στις κατηγορίες των αποφοίτων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Υπενθυμίζεται ότι για φέτος στη πρώτη τάξη του Λυκείου για τις ενδοσχολικές εξετάσεις θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της «τράπεζας θεμάτων» για την επιλογή μέρους των θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι μαθητές.