Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συνεδρίασή της την φορολόγηση των επιδομάτων των πανεπιστημιακών.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι θεωρούνται επιδόματα και όχι εισοδήματα αυτά της δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης, συμμετοχής σε συνέδρια, καθώς και το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ).

Επομένως, είναι παράνομο να φορολογούνται.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματική την εν λόγω ρύθμιση από το 2012, όμως η υπόθεση είχε στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική λύση.

Να σημειωθεί ότι η φορολόγηση των εν λόγω επιδομάτων ξεκίνησε από τις 8/7/2002.