​Τη βοήθεια μας χρειάζεται ο 24χρονος Γιαννιώδης Αντώνης, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Για την επέμβαση απαιτούνται αιμοπετάλια. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού.

Γιαννιώδης Αντώνης του Ιωάννη

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Υπεύθυνος ιατρός κ. Μπαλταδάκης
τηλ. επικοινωνίας 6934337921