Σε αποκλεισμό της Γ’ Δ.Ο.Υ. προχώρησαν οι αγρότες της Αχαΐας διαμαρτυρόμενοι για την φορολογική και γενικότερη κυβερνητική πολιτική απέναντί τους.

Στην Γ. Δ.Ο.Υ. Πατρών κατευθύνονται εκτός από τους ήδη εκεί συγκεντρωμένους αγρότες, 70 αγροτικά οχήματα από την Κάτω Αχαΐα ενώ θα προσέλθουν και αγρότες από την παροχή τη Τριταίας