Σχετικά με άρθρα και ρεπορτάζ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, που περιέχουν σχολιασμό της επιχειρησιακής ανταπόκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας, στο περιστατικό της ανθρωποκτονίας την 17/18-09-2013 στο Κερατσίνι Αττικής και συνοδεύονται από απομαγνητοφωνημένους διαλόγους του Κέντρου Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η αποτίμηση ενός περιστατικού δεν αξιολογείται αποκλειστικά και μόνο από διαλόγους του Κέντρου Επιχειρήσεων, οι οποίοι αποτυπώνουν τις διαδοχικές φάσεις της επιχειρησιακής εξέλιξης, αλλά όχι την πληρότητα των αστυνομικών ενεργειών.

Από την αρχική αξιολόγηση διαφαίνεται ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν με βάση τους διεθνώς παραδεκτούς κανόνες επιχειρησιακής εμπλοκής και ανταπόκρισης.

Για το σύνολο των ενεργειών αναμένεται το πόρισμα της Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση αυτή.

Παράλληλα, για το περιστατικό της ανθρωποκτονίας και όλα τα επιμέρους θέματα, που σχετίζονται με τη υπόθεση αυτή, διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους και τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους από το Κέντρο Επιχειρήσεων.