Το απόλυτο αλαλούμ επικρατούσε στο ληξιαρχείο Αθηνών, αφού όπως διαπιστώθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων γεννήσεων (95%) οι υπάλληλοι δεν ζητούσαν καν τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία ορίζει ο νόμος με αποτέλεσμα να δηλώνει ο καθένας… ότι ήθελε!

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις 545 περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης και καταχώρισης ισάριθμων ληξιαρχικών πράξεων (2 έτους 2011, 163 έτους 2012 και 380 έως 23 Οκτωβρίου 2013), που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλωθεί με μια δήλωση έως και επτά γεννήσεις! Μάλιστα σε μια περίπτωση δηλώθηκε γέννηση, η οποία είχε γίνει 17 χρόνια πριν.

Ούτε τις διευθύνσεις που δήλωναν οι «γονείς» δεν είχαν εξετάσει οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Σε μια περίπτωση χαρακτηριστικά είχε δοθεί ως διεύθυνση, η διεύθυνση… κέντρου διασκέδασης (!), ενώ σε άλλες καταστήματα ή τράπεζες!

Διαβ��στε μερικές από τις διαπιστώσεις που έκαναν οι αρμόδιοι ελεγκτές:

1. Σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, οι γονείς δήλωσαν και οι μάρτυρες βεβαίωσαν, ταυτόχρονα, με μία δήλωση έκαστος, περισσότερες από δύο γεννήσεις (ακόμη και επτά), που έλαβαν χώρα σε μακρό χρονικό διάστημα (ακόμη και 17 έτη) πριν την ημερομηνία της δήλωσης.

2. Γονείς και μάρτυρες προέβαιναν κατ’ επανάληψη σε συμπληρωματικές δηλώσεις γεννήσεων τέκνων που παρέλειψαν να δηλώσουν κατά την αρχική τους δήλωση, παρότι αυτά είχαν ήδη γεννηθεί κατά τον χρόνο της προηγούμενης ή αρχικής δήλωσής τους.

3. Δηλώθηκαν από γονείς και βεβαιώθηκαν από μάρτυρες με υπεύθυνες δηλώσεις τους, γεννήσεις, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους ή υπολείπεται του μέσου χρόνου κύησης.

4. Ως τόπος γέννησης δηλώθηκαν: α) διευθύνσεις που δεν εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και συνεπώς δεν έπρεπε να καταχωρηθούν στο Ληξιαρχείο Αθηνών, β) ανύπαρκτες ταχυδρομικές διευθύνσεις, γ) διευθύνσεις επαγγελματικών κτιρίων (κτίρια γραφείων και εμπορικών καταστημάτων, κατάστημα τράπεζας, κέντρο διασκέδασης).