Έκλεισε για άλλη μία φορά ο ΧΥΤΑ Φυλής λόγω της αθρόας εισόδου ομάδων ατόμων, ακόμη και μικρών παιδιών.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο παραμικρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων, ο ΧΥΤΑ έκλεισε τις πόρτες του για τους εξυπηρετούμενους δήμους της Αττικής από τις 11.00 το πρωί της Παρασκευής.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός ζήτησε εκ νέου της συνδρομ�� της Πολιτείας στην ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της υγειονομικής ταφής, προστατεύοντας τον χώρο από τις ομάδες ατόμων που καθημερινά εισβάλλουν σε αυτόν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται σε καθημερινή βάση οι εντατικοί έλεγχοι του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) στα εισερχόμενα φορτία στον ΧΥΤΑ Φυλής που προέρχονται από νοσοκομειακές μονάδες, με στόχο τον διαχωρισμό των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) από τα οικιακού τύπου απορρίμματα.

Σύμφωνα με το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μία εβδομάδα μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, τα δημοτικά και ιδιωτικά οχήματα μεταφορά�� απορρίπτουν το περιεχόμενό τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Τα απόβλητα ελέγχονται από υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ και του οικείου νοσοκομείου που τα συνοδεύουν που πιστοποιούν την ύπαρξη ή μη επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων. Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα διαχωρίζονται και αποστέλλονται στην ειδική μονάδα Αποτέφρωσης του ΕΔΣΝΑ για την ορθή περιβαλλοντικά διαχείρισή τους.