Στο επαγγελματικό πουθενά βρίσκεται το 16.9% των νέων στην Ελλάδα. Η κρίση τους άφησε χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση. Τους είναι αδύνατον να βρουν δουλειά και μένουν αδρανείς. Οι έρευνες τους ονομάζουν Neets. Μπορεί να μην γνωρίζουν πολλοί τον όρο γνωρίζουν όμως τη σημασία του.

Λεφτά μπορεί να μην υπάρχουν, προγράμματα όμως υπάρχουν. Τη λύση στο επαγγελματικό αδιέξοδο, μπορεί να δώσει ένα κλικ στη σελίδα του ΟΑΕΔ. Υπάρχει μάλιστα πρόγραμμα 12μηνης εργασίας για νέους που επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Έτσι λοιπόν, νέοι που ασχολούνται με πληροφορική θα μπορούν από σήμερα μέχρι την άλλη Παρασκευή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για 5μηνη απασχόληση σε δήμους και φορείς του δημοσίου.