Χάνεται τελικά το εξάμηνο για τους φοιτητές της Νομικής μετά την απόφαση που πήραν οι καθηγητές της Σχολής. Οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να σωθεί το εξάμηνο. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που χάνεται εξάμηνο στην ανώτατη εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι καθηγητές του τμήματος, που συνεδρίασαν σήμερα μυστικά υπό τον φόβο της διακοπής της συνεδρίασης, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία, ότι προκειμένου να περισωθεί το κύρος της σχολής δεν μπορεί να θεωρηθεί εξάμηνο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την εξεταστική του Φεβρουαρίου.

Ωστόσο για να ισχύσει και τυπικά αυτό θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Παρόλα αυτά, η διοίκηση της Σχολής κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι ακόμη και αν δεν γίνει αποδεκτή η απόφασή της το εξάμηνο και πάλι χάνεται.

Αντίθετα, για λόγους προστασίας του διεθνούς κύρους του ιδρύματος, η διοίκηση της σχολής αποφάσισε να μην ισχύσει η απώλεια του εξαμήνου για τους ξένους φοιτητές, που παρακολουθούν το πρόγραμμα Erasmus.