Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν σήμερα, Δευτέρα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ζητούν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, τ��ν άμεση ανάκληση των απολύσεων στο αρχαιολογικό τμήμα του έργου, τη σύναψη συμβάσεων που θα εξασφαλίσουν τις ήδη υπάρχουσες αποδοχές και τα υπάρχοντα δικαιώματα των εργαζομένων, την εξασφάλιση κονδυλίων για την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών στο Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως και για την μελέτη, συντήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων.