Διεκόπη λόγω εισβολής μικρής ομάδας φοιτητών η σ��μερινή συνεδρίαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρύτανης, Γ. Παναγιωτάκης, στη συνεδρίαση ετέθη θέμα συζήτησης για την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο. Η σύγκλητος αποφάσισε να συζητήσει το θέμα με εξαίρεση μία αρνητική ψήφο.

Τα μέλη της αναγνώρισαν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο και εξέφρασαν την αναγκαιότητα της πλήρους λειτουργίας του άμεσα. Ωστόσο, η συνεδρίαση διεκόπη τη στιγμή της λήψης τελικής ψηφοφορίας, εξαιτίας της εισβολής της ομάδας των φοιτητών.