Ο υπουργός Παιδείας απέστειλε στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών του ΔΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Σωτήρη Ρίζο την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Θεοδόση Πελεγρίνη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Ο κ. Ρίζος θα ορίσει άμεσα τον εισηγητή, ο οποίος θα κάνει πρόταση για την παραπομπή ή όχι του κ. Πελεγρίνη στο Πειθαρχικό Συμβουλίου.

Εάν κριθεί ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Πρύτανη, τότε θα γίνει η παραπομπή του οριστικά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση ο υπουργός Παιδείας έχει τη δυνατότητα να τον θέσει σε προσωρινή αργία.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός προχωρά σε κάτι τέτοιο ενώ όπως σας γράψαμε στο star.gr, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, ψήφισε ομόφωνα "όχι" στη παραπομπή του πρύτανη του πανεπιστημίου Αθηνών στο πειθαρχικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος.